Futbalový klub Horažďovice

Futbalové ihrisko tak nejako neodmysliteľne patria ku každej slovenskej obci, preto samozrejme podporujeme i horažďovickej futbalový klub. Futbalový klub vznikol v roku 1920 a funguje bez prestávky až do súčasnosti. Futbal u nás hrajú skoro všetci počnúc tímom Školička pre predškolské deti, až po tím Stará garda (pre zaujímavosť najstarší člen tímu sa narodil v roku 1936).