Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo ďalšiu výzvu na podporu budov s takmer nulovou potrebou energie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 13. októbra 2020 výzvu č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Predkladať žiadosti bude možné od 16. novembra 2020 od 8:00 hod do 30. novembra 2020 alebo naplnenia limitu 160 žiadostí. Výška príspevku pri splnení zákonných podmienok je 8000 eur.

Voči predchádzajúcej výzve č. N2/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie nezmenili.

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU:

-      Nachádza sa na území Slovenskej republiky

-      Je využívaný na bývanie

-      Právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok

-      Na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebola v minulosti poskytnutá finančná podpora

-      Je budova s takmer nulovou potrebou energie – jeho primárna energia je v energetickej triede A0

-      Celková podlahová plocha je najviac 200 m2

-      Obalové stavebné konštrukcie musia vyhovovať podmienkam kladených na budovu s takmer nulovou potrebou energie.

 Kompletné znenie výzvy – TU