Trojročná garančná prehliadka - unikátna služba na slovenskom trhu v portfóliu firmy ATRIUM SK

Firma ATRIUM v posledných 27 rokoch neustále pracuje na zdokonaľovaní svojho konštrukčného systému a tiež služieb, ktoré poskytuje svojim zákazníkom. Hovorí sa, že čas sú peniaze, a preto služby spojené s výstavbou domu nadobúdajú na čoraz väčšiu dôležitosť. Stavebníci nemajú čas a potrebné skúsenosti zariaďovať formality spojené s prípravou projektu, zameraním stavby, financovaním, dozorom nad stavbou a samozrejme s riešením prípadných záručných či pozáručných opráv. Starostlivosť o zákazníka počas celého procesu výstavby nie je pre ATRIUM SK prázdny pojem ani do budúcna.

Firma ATRIUM vytvorila špičkový systém záručného a pozáručného servisu. V rámci tohto servisu ponúkame teraz všetkým novým klientom firmy ATRIUM SK automatickú trojročnú garančnú prehliadku.

Vďaka trojročnej záručnej prehliadke získavate od firmy ATRIUM SK:

– komplexnú prehliadku Vašej drevostavby ATRIUM SK ešte pred uplynutím záručnej lehoty (v priebehu troch rokov od odovzdania domu).

– prehliadka prebehne v deň a hodinu, ktorá Vám bude vyhovovať a na ktoej sa vopred dohovoríte so servisným technikom firmy ATRIUM SK.

– servisný technik prekontroluje všetky dôležité súčasti Vášho domu, na základe garančného protokolu.

– ak budú servisným technikom špecifikované nedostatky podliehajúce záručným podmienkam, dohovorí sa s Vami na ďalšom postupe vrátane časového harmonogramu odstránenia.

– ak budú servisným technikom špecifikované nedostatky, ktoré nepodliehajú záručným podmienkam, bude Vám ponúknuté možné riešenie pre odstránenie i týchto nedostatkov.

- servisný technik prekontroluje dodávky a práce dodávané firmou Atrium

- trojročná garančná prehliadka prebehne v 3. roku od dátumu odovzdania a prevzatia diela

 

Ponuka trojročnej garančnej prehliadky ZADARMO, platí pre všetkých klientov, ktorí uzatvoria zmluvu o výstavbe domu s firmou ATRIUM SK, s.r.o. v období od 1.1.2020. Firma ATRIUM SK, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu či úpravu podmienok pre trojročnú garančnú prehliadku.