Ďakujeme Váz za účasť na našom Dni otvorených dverí.

Deň otvorených dverí individuálneho domu 135 v Bratislave v časti Čunovo, 12.6.2021 od 10.00 do 17.00 hod.

Vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia si prehliadku domu vopred telefonicky dohodnite s naším obchodným poradcom. 

Ing. arch.Eva Kutišová kutisova@atrium-sk.sk0944 779 062

viac info o dome čítaj  ? tu