Elegantná nadstavba

Firma Atrium SK sa okrem výstavby kvalitných drevodomov môže pýšiť aj zaujímavým projektom nadstavby administratívnej budovy Jaf Holz v Ličartovciach. Výstavba bola technicky náročná a funkcionálne odlišná od bežnej výstavby drevodomov, preto sme objekt zahrnuli do súťaže o drevostavbu roka 2018.

Moderný vzhľad skombinovaný s typickými prvkami drevených povrchov dodáva administratívnej budove elegantný vzhľad.

Nadstavba je dispozične riešená ako otvorený priestor – foyer, ktorý sa nachádza v strede objektu s prekrytým oblúkovým svetlíkom na streche a so stropným otvorom s výhľadom do vzorkovne na prízemí.

Zo vstupného priestoru je prístup k jednotlivým kanceláriám, ktorých je spolu šesť a zasadacej miestnosti. Na poschodí sa taktiež nachádza zázemie pre personál, spolu s hygienickými zariadeniami.

Nadstavba má pultovú strechu a dodávali sme ju ako stavbu Štart. Horné poschodie je obložené fasádnou doskou FunderMax v kombinácii s drevenými okennými výplňami.

Za investora:

Nadstavbu administratívnej budovy filiálky Jaf Holz Slovakia s.r.o. zrealizovala firma Atrium SK, s.r.o.. Práce začali v novembri 2017 demontážou pôvodnej strechy a krovu, kde sa na pôvodnú betónovú platňu začala stavať nadstavba.

Aj napriek nepriaznivému počasiu a nepredvídateľným okolnostiam, týkajúcim sa pôvodného prízemia, sme mali hrubú stavbu ukončenú do 2 týždňov. Nasledovali práce v interiéroch a na začiatku jari aj ukončenie exteriéru, ktoré už prebiehali v réžii investora.

Spoluprácu s firmou Atrium hodnotím ako veľmi dobrú, vyskytli sa síce menšie problémy s projektovou dokumentáciou, ale konečný výsledok je, čo sa týka funkčnosti a estetickej stránky, veľmi dobrý. 

Pri výstavbe bolo jasné, že to nie je prvá stavba, ktorú táto firma realizovala, takže komunikácia so zodpovednými pracovníkmi, ako aj dohodnuté termíny, boli v absolútnom poriadku.

Ing. Stanislav Belas 
vedúci filiálky Jaf Holz Ličartovce 

ZDROJ PR článok spoločnosti A T R I U M - S K, s.r.o.

Článok vyšiel v časopise Môj dom 03/2019