Európska certifikácia na konštrukčný systém ATRIUM

S potešením Vám oznamujeme, že firma ATRIUM získala európsku certifikáciu na konštrukčný systém. O túto certifikáciu sme sa pokúšali štyri roky a v tomto momente sa to podarilo. Od teraz je možné naše konštrukcie dodávať do akéhokoľvek štátu EU bez toho, aby bolo potrebné žiadať o príslušnú národnú certifikáciu. K vydaniu tohto osvedčenia sa mohli vyjadriť všetky technické ústavy štátov EU.

Toto posúdenie konštrukčných prvkov je unikátne tak pre slovenský trh ako aj český a jej získaním sa overil fakt, že sú naše konštrukcie výborne vyskladané aby užívateľom našich domov poskytovali kvalitné a zdravé bývanie.

Ocenenie stability firmy Czech Stability Award®

Toto prestížne ocenenie v Českej republike vydáva Bisnode v spolupráci s CZECH TOP 100. Czech Stability Award získavajú firmy, ktoré sú stabilné, spoľahlivo plnia svoje zákazky, otvorene komunikujú a hrozí pri nich len minimálne riziko úpadku. Jedná sa o nezávislý pohľad na bonitu firmy.

Podľa miery stability môže firma získať hodnotenie AAA, AA, A. Čím viac áčok firma získa, tým je stabilnejšia. Výsledky sa každý rok aktualizujú. ATRIUM za posledných 5 rokov získala niekoľko ocenení AAA exkluzívny.

Certifikát EFEKTIVITY

Certifikát EFEKTIVITY hodnotí schopnosť spoločnosti efektívne nakladať s investovaným majetkom a riadiť produktivitu zamestnancov. Certifikát vydáva spoločnosť Bisnodel ktorá sa zaoberá ekonomickou certifikáciou. ATRIUM získava v roku 2012 najvyššie možné skóre EXCELENTNÝ.

Certifikát KVALITNÁ FIRMA - OVERENÉ ZÁKAZNÍKM

Značka KVALITNÁ FIRMA  vzniká v Českej republike v roku 2009. Cieľom je získať od stavajúcich zákazníkov spätnú väzbu a umožniť tak novým zákazníkom vybrať si spoľahlivého dodávateľa. Zákazníci známkujú ako v škole od 1 do 5. Spoločnosť ATRIUM získava v roku 2012, 2013, 2014 a 2015 vynikajúce hodnotenie, ktoré sa pohybuje v rozpätí od 1,15 do 1,23.

Asociácia dodávateľov montovaných domov

Asociácia združuje výrobcov montovaných domov z dreva, ktorí dávajú a v prvom rade na kvalitu stavby. Podmienkou prijatia do tejto asociácie je úspešné absolvovanie certifikácie podľa Dokumentu národnej kvality, ktorý hodnotí nielen kvalitu výroby ale aj montáže. Kvalitu stavieb nezávisle skúma Výskumný a vývojový ústav drevársky. Spoločnosť ATRIUM je členom a zároveň spoluzakladateľom tejto asociácie

Dokumentu národnej kvality

Stavitelia, ktorí splnia prísne kritériá a sa stanú členmi Asociácie dodávateľov montovaných domov, získajú certifikát podľa Dokumentu národnej kvality (DNK). Kvalitu stavieb nezávisle skúma Výskumný a vývojový ústav drevársky.

Certifikát kvality podľa ISO 9001:2009

Tento atest udeľuje združenie CQS, ktoré sa od roku 1993 zaoberá práve certifikáciou akosti. Norma ISO 9001:2009 konkrétne definuje požiadavky na kvalitu manažmentu. Pokiaľ firma certifikát získa, znamená to, že má stály a efektívny manažment, dokáže splniť zadanie projektov, má stály štandardizovaný výrobný proces. Firma ATRIUM je držiteľom certifikátu od roku 2008.

Atest od Technického a skúšobného ústavu stavebného Praha

TZÚS Praha sa špecializuje na posudzovanie zhody technických a stavebných výrobkov. Atest, ktorý následne udeľujú, garantuje kvalitné štandardy stavby, ktoré odpovedajú českým a európskym normám. Výrobu domov TZÚS priebežne kontroluje.

Atest od LGA Norimberg

Nemecká spoločnosť LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) sa zameriava na kontrolu kvality podľa platných nemeckých a európskych noriem. Konštrukčný systém ATRIUM zodpovedá nielen českým ale aj európskym normám a neustále ho kontrolujú TZÚS Praha a LGA Norimberg.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať. Naši špecialisti sa vám budú radi venovať.

Napíšte nám