3 tipy ako vybrať správneho dodávateľa drevostavby

Chcem katalóg drevostavieb

Na slovenskom trhu sa pohybuje pomerne veľké množstvo nesolídnych firiem, radíme zákazníkom, ako postupovať pri výbere drevostavbovej firmy, aby sa čo najviac obmedzili riziká, ktoré sú s výstavbou domu spojené.

1. Cena až na prvom mieste?

 

Cena hrá v konečnom výbere jednu z najdôležitejších rolí. Zákazník má už od začiatku vedieť, akú výšku finančných prostriedkov je schopný do projektu investovať. Dobre sa teda informujte, aké služby či dodávky sú v cene domu a v akej kvalite, či stave dokončený dom dostanete. Cena za hrubú stavbu sa od tej konečnej totiž diametrálne líšia.

Ďalej počítajte s financiami na obstaranie pozemku, a ďalšími prostriedkami, ktoré budete vkladať do zhotovenia prípojok, základovej dosky, vonkajších úprav a rozšírenie domu o nadštandardné vybavenie, ako napr. vykurovanie tepelným čerpadlom, drahšie podlahové krytiny ... Starostlivo si zistite, čo ktorá firma ponúka, čo neponúka v štandardnom vyhotovení domu a za čo budete musieť pri jednotlivých firmách priplácať.

Je potrebné zvážiť, že rodinný dom je investícia na mnoho desaťročí. 

dotace-2020-01.jpg

Rada: Nikdy sa neoplatí šetriť na kvalite používaných materiálov, nosných konštrukcií a vložiť sa do rúk firmy, ktorá za pár rokov už nemusí existovať.

2. Čo by ste mali vedieť o stavebnej firme?

Drevostavba sa skladá z obrovského množstva detailov, ktoré musia byť správne a systémovo navrhnuté tak, aby dom fungoval ako celok. Veľa zákazníkov osloví so svojím vlastným projektom veľké množstvo dodávateľov drevostavieb. Sú potom veľmi prekvapení, že sa výsledná cena líši mnohokrát až o 30% !!!

Podľa skúseností vieme, že medzi extrémne lacnými drevostavbami a vysokou kvalitou nie je možné vložiť znamienko rovnosti!

Terra Brno (7).jpg

Odporúčame zákazníkom spoznať stavebnú firmu lepšie. Navštívte ju, preverte si jej technologické zázemie. Zistite, či firma zverejňuje svoje výsledky. Je firma ekonomicky „zdravá“? Koľko firma postavila domov? Má firma vlastnú výrobu a má vplyv na kvalitu samotného domu? Je konštrukčný systém certifikovaný?

Rada: Poznajte svojho dodávateľa, lebo tomuto dodávateľovi  budete zverovať svoje peniaze a chcete, aby sa o vás a o dom postarali nielen počas doby výstavby a záručnej doby, ale aj po jej skončení!

3. Čo ovplyvňuje cenu drevostavby?

  •  Systém výstavby

Podľa spôsobu výstavby môžeme rozdeliť výstavbu drevostavby na mieste a výstavbu z prefabrikovaných dielov. Výstavba drevostavby na mieste je lacnejšia, firma tvorí konštrukčný systém priamo na stavbe. Stavbe je však podrobená poveternostným vplyvom a ťažko sa dosahuje vysokej kvality spracovania konštrukcií. Konštrukčný systém nepodlieha povinnosti certifikácie! Výstavba z prefabrikovaných dielov je predpripravená v hale, suchu a teple, na stavbu sa väčšinou vozia veľké diely s už osadenými oknami a hrubou omietkou. Výstavba do zakrytia proti poveternostnými vplyvom je veľmi rýchla.

  •   Konštrukčný systém z hľadiska difúznej otvorenosti

Difúzne otvorené systémy sú často drahšie, oproti difúzne uzavretým. Nie je možné povedať, čo je lepšie. Všeobecne má difúzne otvorený systém viac výhod, záleží na tom, na akej technickej úrovni je firma, ktorá daný systém realizuje.

  • Zmluvné podmienky a garancia ceny

Je veľmi dôležité si starostlivo preštudovať zmluvné podmienky, či je zmluva vyvážená na obe strany. Veľmi zásadné je ustanovenie o garancii dohodnutej ceny, sú na trhu firmy, ktoré cenu uvedenú v zmluve garantujú až 18 mesiacov od jej podpisu. Zákazník má teda istotu v tom, že cena v priebehu výstavby nebude zvyšovaná a tým bude dodržaný finančný plán vopred nastavený u hypotekárnej banky.

  • Servis

Je veľmi dôležité myslieť ako na záručnú dobu, tak i pozáručnú. Akékoľvek neodborné zásady do drevostavby by sa mohli v budúcnosti negatívne prejaviť. Preto je vždy lepšie sa obrátiť na dodávateľa, ktorý stavbu vykonával. Ponúkame svojim zákazníkom službu Garančná prehliadka, kedy firma dom navštívi a vykoná bezplatne tzv. garančnú (servisnú) prehliadku vrátane nutných opráv ešte pred uplynutím záručnej doby.  

laguna-94-brno-venkov-1.jpg

Rada na záver: Pokiaľ sa zákazník rozhodne pre drevostavbu od spoľahlivej a finančné „zdravej“ firmy, je už od začiatku lepšie informovaný o tom, čo cena obsahuje, má cenu dlhodobo garantovanú a tiež istoty, že o neho bude postarané nielen v dobe záručnej, ale tiež pozáručnej.

 

Prajeme Vám správnu voľbu pri výbere svojho dodávateľa drevostavby.

web-uprava-podorysu-zdarma-512x200.png