REAKCIA ATRIUM SK, s.r.o. NA AKTUÁLNU SITUÁCIU SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU COVID-19.

Firma dodržiava aktuálne  platné hygienické opatrenia:

https://korona.gov.sk/

Atrium SK, s.r.o. veľmi pozorne sleduje vývoj pandémie COVID-19 na celom svete a s cieľom minimalizovať dopad vírusu na zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov zavádza náležité opatrenia. Atrium SK s.r.o. monitoruje a rešpektuje všetky vládne opatrenia a nariadenia, ktoré majú viesť k čo najrýchlejšiemu zastaveniu šírenia pandémie:korona_opatrenia-1.jpg 

  • zatvárajú sa všetky kúpaliská, akvaparky, wellness/fitness centrá, prevádzky kultúrnych predstavení (kiná, divadlá…),
  • počet zákazníkov v prevádzkach: max. 1 osoba na 15 m2, vstúpiť môžu len osoby s telesnou teplotou najviac 37 °C,prevádzky verejného stravovania môžu podávať jedlo a nápoje v exteriéroch (terasy) a predávať zabalené so sebou,
  • hromadné podujatia sa môžu konať len do 6 osôb, výnimkou sú napríklad podujatia najvyšších súťaží (hokej, futbal…)
  • je povinné mať prekryté nos aj ústa v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy,
  • osoby nad 65 rokov majú vyhradený čas na nákup potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 (pondelok až piatok); môžu však využiť aj iný čas.