Fotovoltika a virtuálna batéria vo Vašom novom dome

Pri fotovoltike je výhodou flexibilné využitie, ale aj nenáročná inštalácia. Keďže dopadajúcej slnečnej energie je 200-krát viac ako ľudstvo momentálne spotrebúva z iných zdrojov, je všade dostupná a nevyčerpateľná, čoraz viac ľudí sa teda zamýšľa nad jej využívaním v bežnom živote

 

 

Fotovoltické panely vyrábajú jednosmerný (DC) prúd, ktorý však bežne nepoužívame. K premene jednosmerného prúdu na striedavý, ktorý využíva každá domácnosť, slúži menič alebo tzv. striedač či invertor.Pri inštalácii nie sú potrebné veľké zásahy do stavby, stačí prepojiť fotovoltické panely káblami a tie priviesť do technickej miestnosti, respektíve na miesto, kde bude umiestnený menič. Kedykoľvek počas užívania fotovoltického systému môžete nainštalovaný set zväčšiť, pridať panely, výkonnejší menič alebo viac batérií.
Ak sme pri téme batérií, treba vyvrátiť mýtus, že batérie sú nutnosťou pri každej fotovoltickej elektrárni. Vyrobená energia sa môže využiť prakticky celá. Prioritou je pokryť aktuálnu spotrebu domu, prebytočná energia sa môže uložiť namiesto batérií do teplej úžitkovej vody, skrz elektrickú špirálu. Voda ohriata v bojleri alebo akumulačnej nádrži sa dá využiť na kúrenie aj na bežné užívanie, prípadne môžeme prebytočnú energiu predať do verejnej siete.

V poslednej dobe je dosť často diskutovaná téma, či inštalácia fotovoltickej elektrárne dostane domácnosť do energetickej triedy A0. Oplatí sa investovať do inštalácie fotovoltickej elektrárne? Aká je návratnosť? Hybridný alebo on-gridový systém? Jednofázový alebo trojfázový systém? Poďme si teda odpovedať na základné otázky.

Dostane ma inštalácia fotovoltickej elektrárne do energetickej triedy A0 ?

Na to, aby sa novostavba rodinného domu dostala do energetickej triedy A0 je potrebné, aby dom nemal potrebu energie na kúrenie a ohrev vody väčšiu ako 54 kWh na m². Z tohto údaju teda vyplýva, že ak má dom rozlohu 100 m², celková potreba elektrickej energie nesmie presiahnuť 5 400 kWh. Inštaláciou 1 kW fotovoltickej elektrárne si domácnosť dokáže vyrobiť až 1 000 kWh energie zo Slnka. Štandardne sa do novostavieb inštalujú 3 kW elektrárne, ktoré bohato stačia na to, aby dom prešiel do energetickej triedy A0.

Fotovoltika_image000002.jpg

Oplatí sa mi investovať do inštalácie fotovoltickej elektrárne ? Aká je návratnosť ?

S nástupom fotovoltických elektrárni prišla aj otázka návratnosti. Čo určite vieme je to, že fotovoltická elektráreň patrí medzi investície, ktoré sa Vám už od prvého dňa rentujú. Keď sa pozrieme na čísla, inštaláciou 3 kW elektrárne vyrobíme za rok cca 3 000 kWh energie. Ak ste spotrebovali všetku vyrobenú elektrinu, znamená to, že ste zo siete čerpali o 3 000 kWh energie menej, čo predstavuje úsporu cca 450 € (3 000 kWH x 0,15 €/kWh). Priemerná cena takejto elektrárne je 4 500 €, takže v tomto prípade, by sa investícia do fotovoltiky vrátila do cca 10 rokov. Treba však počítať aj s neustále rastúcou cenou energie. Ak zohľadníme aj tento aspekt,návratnosť môžeme počítať na 6-8 rokov. Fotovoltika_IMG_20201011_163641[1].jpg

Hybridný alebo on-gridový systém? 

Základný rozdiel medzi hybridným systémom a on-gridovým systémom je ten, že hybridný systém sa inštaluje spolu s batériou a teda systém je funkčný aj pri výpadku elektriny, on-gridový systém sa inštaluje bez batérie a teda slúži len ako ďalší zdroj elektriny pre dom, avšak v prípade výpadku elektrickej energie sa vypne. Práve v tomto sa zákazníci najčastejšie mýlia. Pokiaľ nemáte doma systém s batériou, teda hybridný systém, elektrina Vám pri výpadku nepôjde. Momentálne je možné ukladať prebytočnú vyrobenú elektrinu aj do verejnej siete, tzv. virtuálnej batérie a využiť ju v čase, keď fotovoltika už nič nevyrába. Cena za uloženú elektricku energiu sa rovná distribučnému poplatku.

Jednofázový alebo trojfázový systém ?

V prípade tejto otázky ide o to, čo všetko chce domácnosť fotovoltickým systémom napájať. Jednofázové systémy sú skôr vhodné do menších rodinných domov, kde sa povedzme nekúri elektrickou energiou, ale plynom, prípadne tuhým palivom. Trojfázové systémy sú určené do domácností, kde sa o vykurovanie stará tepelné čerpadlo, prípadne elektrický kotol, či elektrické rohože. 

Fotovoltika_Jednofázový systém - bez ohrevu TUV.jpg

Schéma jednofázového systému on-grid bez ohrevu TÚV

Fotovoltika_Jednofázový systém.jpg

Schéma trojfázového systému on-grid s možnosťou napojenia na TÚV

Čo s prebytočnou energiou?

Prebytočnú energiu je možné využiť niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie práve pri on-gridových systémoch, keď domácnosť pokryje dennú spotrebu svojho domu, vznikajú veľké prebytky elektrickej energie, ktorú sa môže domácnosť rozhodnúť využiť na ohrev teplej vody alebo uložiť prebytky do virtuálnej batérie a následne ju využívať večer za zníženú cenu.  V prípade hybridnej elektrárne, sa ukladajú prebytky do batérií a následne sa uložená energia využíva večer zadarmo. Hybridný systém je však finančne náročnejší, preto skôr odporúčame on-gridové systémy, v prípade, že nechcete byť pri výpadku verejnej siete bez elektrickej energie.

Cena?

Cena je individuálna. Záleží od niekoľkých faktorov, napríklad typ strechy, požadovaný výkon, on-gridový alebo hybridný systém. Priemerná cena inštalácie on-gridových systémov sa pohybuje okolo 1 500 € za 1 kW inštalovaného výkonu. V prípade hybridného systému je cena cca 2 500 € za 1 kW inštalovaného výkonu. 

Zdroj: GoGreen