Tepelne upravené drevo ThermoWood

Produkty spracované touto technológiou umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia. Nami dodávané a úplne ekologické produkty z fínskej borovice ThermoWood sú vyrábané v závode OyLunawood Ltd. v meste Iisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood (skratka TWA). Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (certifikácia PEFC). Prevažne sa jedná o severskú (fínsku) borovicu, pretože severská borovica má oveľa väčšiu hustotu a pevnosť.

Tepelná úprava pozitívne mení vlastnosti dreva ThermoWood

Tepelne spracované, čiže modifikované drevo ThermoWood, je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou. Tepelné spracovanie dreva ThermoWood funguje len za pomoci tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood sa vyrába z fínskej borovice patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách pri teplotnom rozmedzí 160 - 215 ° C.                                                                                                                                            Fraňo_7H9A8479.JPG

Zníženie absorpcie vlhkosti a perfektná rozmerová stálosť

Počas tepelnej úpravy je bunková štruktúra dreva ThermoWood zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu ako tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Tento jav je spôsobený hlavne tým, že je u dreva tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50%. Výsledkom tepelného procesu je rovnovážna vlhkosť 5 - 7%, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napučaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry. Materiál ThermoWood je teda rozmerovo a tvarovo stabilný v podmienkach bežnej premenlivej vlhkosti s dobrou redukciou všetkých vnútorných napätí a trvalých aj dočasných rozmerových a tvarových zmien. Týmito zmenami je myslené následné praskanie alebo tvarové zakrivenie, skrútenie alebo prehnutie. Podľa výsledkov štúdie University of Technology v Helsinkách (táto štúdia je súčasťou certifikátu BRE) je prehnutie pri materiáli ThermoWood znížené až o 90% oproti rovnakému tepelne neošetrenému materiálu. Táto štúdia bola jedným z podkladov pre vydanie britského certifikátu BRE, v ktorom je stanovené, že materiál ThermoWood je schopný minimálnej životnosti 30 rokov.

Absencia nežiaducich látok u tepelne ošetreného dreva ThermoWood a jeho biologická odolnosť

Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice, vyluhovateľných biologických látok a hlavne k rozkladu celulózy, lignínu a hemicelulózy (reťazcov cukrov). Vzhľadom k absencii týchto zložiek je niekedy ThermoWood nazývaný ako "mŕtve" drevo. U tepelne upraveného dreva ThermoWood tiež vďaka tejto skutočnosti dochádza k zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností dreva a tiež k zníženiu tepelnej vodivosti dreva (o zhruba 20 - 25%). Na slnku preto tepelne upravené drevo nepáli do nôh a môže byť použité na sedacie plochy v saunách a parných kúpeľoch.

ThermoWood patrí do 2. triedy biologickej odolnosti (certifikácia KOMO), čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe. Vďaka úplnej absencii výživných látok je schopný ThermoWood odolávať všetkým drevokazným škodcom a hubám. V dôsledku týchto zmien je možné jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou.

Bednáriková_20200618_094443.jpg

Atraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood

Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza u dreva ThermoWood ku zmenám jeho farby. Tepelne upravené, čiže modifikované drevo ThermoWood, získava až tmavo hnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch materiálu ThermoWood zosivie (získa patinu) a začne nadrobno praskať. Tomuto prirodzenému procesu starnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho ľúbivý karamelový vzhľad, obstarajte výrobky z materiálu ThermoWood nami odporúčanou povrchovou úpravou. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelom).

Aplikácia materiálu ThermoWood bez povrchovej úpravy

Ak sa materiál ThermoWood neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikania väčších ako vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. V prípade, že prijmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood, nemusíte ho ošetrovať žiadnymi ochrannými prostriedkami. Jeho minimálna 30-ročná životnosť v exteriéri sa tak nijako zásadne nezníži a jedná sa iba o povrchovú zmenu. Vďaka tepelnej úprave v celom priereze navyše môžete atraktívny vzhľad obnoviť za pomoci nami dodávaných a vyskúšaných odstraňovačov drevnej šedi (prostriedok OWATROL - NET-TROL).

Vysoká životnosť tepelne upraveného dreva ThermoWood

Vďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood schopný minimálne 30-ročnej životnosti bez nutnosti povrchovej údržby, čo je doložené certifikátom KOMO holandskej spoločnosti SKH a britským certifikátom BRE.

Univerzálne použitie materiálu ThermoWood

Tepelne spracované, čiže modifikované drevo ThermoWood, je určené k použitiu ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood sa bežne používajú na exteriérové ​​obklady a opláštenie stien budov, terasové a bazénové rošty, materiál pre výrobu záhradného nábytku a ďalej na všetky exteriérové ​​konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenie a zázemie wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

Dangl.jpg 

Materiál ThermoWood je schopný minimálne 30-ročnej životnosti. Ponúkame vám skvelé vlastnosti tohto unikátneho tepelne upraveného dreva z fínskej borovice, ktoré vám prináša bezstarostné riešenie na celý život.