Ďakujeme Vám za účasť na našom Dni otvorených dverí individuálneho domu 119 v Bratislave v časti Trnávka, ktorý sa uskutočnil dňa 29.5.2021.

viac info o dome čítaj  ? tu