Firma Atrium SK sa okrem výstavby kvalitných drevodomov môže pýšiť aj
zaujímavým projektom nadstavby administratívnej budovy Jaf Holz v Ličartovciach.
Výstavba bola technicky náročná a funkcionálne odlišná od bežnej výstavby
drevodomov, preto sme objekt zahrnuli do súťaže o drevostavbu roka 2018.

Hlasujte v súťaži Drevostavba roka 2018 

 

Moderný vzhľad skombinovaný s typickými prvkami drevených povrchov dodáva administratívnej budove elegantný vzhľad. Nadstavba je dispozične riešená ako otvorený priestor – foyer, ktorý sa nachádza v  strede objektu s  prekrytým oblúkovým svetlíkom na  streche a  so stropným otvorom s  výhľadnom do  vzorkovne na prízemí. Zo vstupného priestoru je prístup k jednotlivým kanceláriám, ktorých je spolu šesť a zasadacej miestnosti. Na poschodí sa taktiež nachádza zázemie pre personál, spolu s  hygienickými zariadeniami. Nadstavba má pultovú strechu a dodávali sme ju ako stavbu Štart. Horné poschodie je obložené fasádnou doskou FunderMax v kombinácií s drevenými okennými výplňami.

Za investora: Nadstavbu administratívnej budovy filiálky Jaf Holz Slovakia s.r.o. zrealizovala firma Atrium SK, s.r.o. Práce začali v novembri 2017 demontážou pôvodnej strechy a  krovu, kde sa na pôvodnú betónovú platňu začala stavať nadstavba. Ak napriek nepriaznivému počasiu a  nepredvídateľným okolnostiam týkajúcim sa pôvodného prízemia sme mali hrubú stavbu ukončenú do  2 týždňov. Nasledovali práce v  interiéroch a  na začiatku jari aj ukončenie exteriéru, ktoré už prebiehali v réžii investora. Spolupráci s firmou Atrium hodnotím ako veľmi dobrú, vyskytli sa síce menšie problémy s projektovou dokumentáciou, ale konečný výsledok je čo sa týka funkčnosti a estetickej stránky veľmi dobrý. Pri výstavbe bolo jasné, že to nie je prvá stavba, ktorú táto firma realizovala, takže komunikácia so zodpovednými pracovníkmi ako aj dohodnuté termíny boli v absolútnom poriadku.