Toto posúdenie konštrukčných prvkov je unikátne tak pre sloveský trh ako aj český a jej získaním sa overil fakt, že sú naše konštrukcie výborne vyskladané aby užívateľom našich domov poskytovali kvalitné a zdravé bývanie.

S potešením Vám oznamujeme, že firma ATRIUM získala európsku certifikáciu na konštrukčný systém. O túto certifikáciu sme sa pokúšali štyri roky a v tomto momente sa to podarilo. Od teraz je možné naše konštrukcie dodávať do akéhokoľvek štátu EU bez toho, aby bolo potrebné žiadať o príslušnú národnú certifikáciu. K vydaniu tohto osvedčenia sa mohli vyjadriť všetky technické ústavy štátov EU.