Fermacell prináša majiteľom celý rad výhod

Na prvý pohľad sú zrejmé výhody sádrovláknitých dosiek fermacell – atraktívna je najmä vysoká stabilita a zaťažiteľnosť stien a priečok, zisk väčšieho priestoru a najlepšia klíma v miestnosti: Naviac máte v interiéri stavebne biologicky overený materiál.

Výhody drevostavieb ATRIUM s materiálom fermacell:

 

+ sádrovláknitá doska fermacell Vapor je súčasťou konštrukcie ATRIUM DifuTech®

+ všetko v jednej doske – pevnosť, statika, požiarna odolnosť aj povrchová úprava

+ upevnenie ťažkých bremien na všetky vnútorné steny s nadštandardnou únosnosťou

+ sádrovláknitá doska má vynikajúcu odolnosť proti mechanickému poškodeniu a vlhkosti

+ stabilný a nemenný faktor difúzneho odporu garantuje neprievzdušnosť konštrukcie

S doskami fermacell Vapor na obvodových stenách nie je blowerdoor test lotériou

fermacell-vapor-pozadi.jpg

Ideálnym materiálom pre konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou obvodového plášťa (Difutech® v spoločnosti ATRIUM) je sádrovláknitá doska fermacell Vapor. Pre fermacell Vapor platí, že pevnosť + statika + požiarna odolnosť + povrchová úprava = všetko v jednej doske. Stabilné vlastnosti a absencia dodatočných parotesných vrstiev (ktoré zvyšujú riziko nesprávneho fungovania celej konštrukcie) sú pri použití dosiek fermacell Vapor zásadnými výhodami, pretože zaradenie dosky Vapor do konštrukcie tieto riziká celkom eliminujú. Výhodou dosiek je aj skutočnosť, že v porovnaní s OSB alebo drevotrieskovými doskami, ktoré sa bežne kombinujú so sádrokartónom, stačí použiť jednu vrstvu z dosky fermacell Vapor. Výhoda pre vás? Vapor má v porovnaní s týmito doskovými materiálmi úplne stabilný a nemenný faktor difúzneho odporu (µ = 250) pre hrúbku dosky 12,5 mm, zatiaľ čo u drevotrieskových dosiek osciluje medzi µ = 50-100 a u OSB dosiek medzi µ = 100-300. To má výsledný vplyv na hodnotenie testu neprievzdušnosti obalu budovy – tzv. blowerdoor testu. 

fermacell_7.jpg

fermacell_5.jpg

zdroj: www.fermacell.cz