Montované drevodomy

 

Vzhľadom na súčasné trendy čoraz viac hľadáme pohodlný, ekologický a moderný spôsob bývania. Možným riešením sú montované drevodomy alebo masívne drevené domy, pretože kombinujú rozličné výhody modernej vedy, techniky a technológie a ešte oveľa viac.

 

 

1. Ktoré sú výhody drevených montovaných stavieb a prečo sa rozhodnúť pre výstavbu drevodomu?

 

V súčasnej dobe je asi túžba každého človeka bývať v pohodlnom, úspornom a komfortnom dome. Zároveň ľudia chcú, aby ich nový dom poskytoval zdravé prostredie nielen im, ale aj budúcim generáciám. Tieto požiadavky určite spĺňajú montované drevostavby, aj vďaka ich nasledovným charakteristickým vlastnostiam:

Vynikajúce izolačné vlastnosti

Drevostavby vykúrite veľmi rýchlo a s minimálnymi nákladmi. Stenu dreveného montovaného domu tvorí drevená stĺpiková konštrukcia, do ktorej je vložená tepelná izolácia a ktorá je zvonku opláštená ďalšou vrstvou tepelnej izolácie. Práve tento spôsob zateplenia drevostavieb predstavuje výhodu, ktorou je možnosť zabezpečiť požadovanú tepelnú ochranu bez podstatného zvyšovania hrúbok konštrukcie obvodových stien, čím sa zastaví ďalšie zvyšovanie investičných nákladov. Preto drevostavby dosahujú vynikajúce tepelno-technické vlastnosti, vďaka ktorým majú nízku spotrebu tepla na vykurovanie a teplota vo vnútorných priestoroch sa dá lepšie regulovať.

Akustická pohoda

Správne navrhnutie jednotlivých materiálov, ich zostavenie v konštrukcii a následné presné prevedenie je pri dosiahnutí vynikajúcich akustických vlastností alfou a omegou. V prípade sendvičových konštrukcií drevostavieb nám k tomu pomáha niekoľko vrstiev, z ktorých sa skladá konštrukcia steny či stropu. Steny tak tvorí niekoľko vrstiev materiálu s rôznou dynamickou hrúbkou a výrobnými akustickými parametrami. Vďaka masívnym betónovým podlahovým poterom a špeciálnym vrstvám zvuk pohlcujúcich materiálov, zabezpečuje výborné odhlučnenie medzi jednotlivými podlažiami domu.

Rýchlosť výstavby

Jednotlivé časti drevostavby sú vyrobené vopred vo výrobných halách a potom sa stavajú ako stavebnica. Už vo výrobných halách sú v obvodových stenách zabudované okná, vchodové dvere a vonkajšie parapety, steny sú už osadené hrubou omietkou. Zmontovanie hrubej stavby z pripravených dielov zaberie len 2-3 dni a stavba aj jej konštrukcia sú zabezpečené proti poveternostným vplyvom. Ďalšie remeselné práce sa vykonávajú v priemere do 12-16 týždňov od zahájenia montáže, v závislosti od použitých materiálov a technologických predpisov pre ich spracovanie.

Plynulá výstavba aj v zime

Vďaka tomu, že väčšina prípravných prác prebieha vo výrobných halách, je možné drevostavbu zmontovať aj cez zimu. Akonáhle sa dokončí hrubá stavba, je možné dom začať vykurovať a remeselné práce vykonávať aj v chladných mesiacoch.

Dom, ktorý vydrží

Životnosť drevených konštrukcií je v rukách jeho užívateľa. Pri kvalitnom spracovaní dreva, vhodnom výbere materiálu na stavbu a dobrej starostlivosti, môže drevostavba prežiť doslova storočia. Veď pri výletoch do slovenských hôr iste obdivujete zachovalé drevené drevenice, mnohé z nich sú aj stovky rokov staré. Drevo je veľmi odolný prírodný materiál, ktorý má vynikajúci pomer pevnosti a pružnosť k jeho hmotnosti. Otázne je, či je správne projektovať drevostavby na storočia, keď ich morálne opotrebovanie prichádza priemerne po dvoch generáciách.

Viac priestoru

Moderné drevostavby majú výrazne tenšie obvodové steny a priečky, vďaka čomu máte vy viacej priestoru na bývanie. Napríklad v dvojpodlažnom montovanom dome o zastavanej ploche 100m2 vykazuje drevostavba väčšiu obytnú plochu o viac než 10m2, v porovnaní s domom postaveným klasickým spôsobom o rovnakej zastavanej ploche a zrovnateľných tepelne-technických parametroch. Dá sa teda povedať, že pri dome o zastavanej ploche 100m2 má drevostavba postavená sendvičovým spôsobom o jednu izbu naviac!

Ekológia

Ak chcete, aby vaša stavba bola ekologická, drevo je tým správnym materiálom, pretože ide o obnoviteľný stavebný materiál, ktorý šetrí energiu v každej fáze - od výroby, cez prepravu materiálu až po šetrenie spotreby energie v priebeh užívania drevostavby. Okrem toho má drevo negatívnu bilanciu produkcie CO2, pretože ho spotrebuje viac, ako ho vyprodukuje pri výrobe a montáži drevodomu. Pri porovnaní celkovej energetickej náročnosti budov začína stále väčšiu úlohu zohrávať aj energetická náročnosť na ich výstavbu. Ceny energie sa výrazne prejavujú aj vo výrobnej sfére a v doprave.

Marušinec_P1233170a.jpg

Drevené domy poskytujú moderný, príjemný a ekologický spôsob života. Ponúkajú návrat k najčistejšiemu stavebnému materiálu všetkých čias, návrat k prírode.

Autor: ATRIUM SK, s.r.o. 

Článok vyššie: Daibau casopis