Zatepľovací systém, ktorý ochráni drevostavbu–StoThermWood

Drevostavby sú na našom trhu v poslednej dobe synonymom pre rýchle a kvalitné bývanie.

Systém StoThermWood je kontaktný zatepľovací systém firmy Sto určený predovšetkým pre difúzne otvorené drevostavby. Vďaka tepelno-izolačným doskám vyrobených z dreva sa jedná o ekologický systém, ktorý je v kombinácii s vrchnou minerálnou omietkou biologicky odbúrateľný.

Izolačné dosky vyrobené z drevných vlákien majú vynikajúce stavebno fyzikálne vlastnosti. Systém StoThermWood tak aj vďaka nim vytvára pohodlie po celý rok. V zime bráni úniku tepla (tepelná vodivosť je len 0,039 W/m*K), v lete vďaka vysokej tepelnej kapacite izolačných dosiek udržuje dom po dlhšiu dobu príjemne chladnejší. Nízke hodnoty μ (odolnosť proti difúzii vodnej pary) potvrdzujú vysokú difúznu otvorenosť dosky. Odolnosť a klasifikácia kontaktného zatepľovacieho systému StoThermWood sú potvrdené európskymi technickými certifikátmi (ETA). Vonkajšia stena zateplená týmto systémom (s izolačnou doskou hrúbky 10 cm, čo korešponduje s konštrukciou DifuTechClimaComfort) redukuje v drevenej konštrukcii hluk na hodnotu Rw = 50 dB. Ticho v dome je tak zaručené. Fasádny systém je certifikovaný pre konštrukcie so zvýšenou požiarnou odolnosťou - požiarna ochrana REI 90 je osvedčená v mnohých variantoch drevených rámových konštrukcií, ktoré tento zatepľovací systém využívajú.

StoTherm_Wood_skladba_systemu.jpg

1.Podkladová konštrukcia, 2. Izolácia Sto-Weichfaserplatte M a kotvenia (nie je znázornené), 3. Armovacia vrstva - StoLovellUni, 4. Armovacia sieťovina Sto-Glasfasergewebe F, 5. MEDZINÁTER - StoPrepMiral, 6. povrchová úprava - StoSilco 

  • Ekologický systém.

Iba stavebné výrobky obzvlášť šetrné k životnému prostrediu a dlhodobo pôsobiace, šetria zdravie spracovateľom a užívateľom, sú oceňované celosvetovo uznávanou organizáciou pre životné prostredie Natureplus. Toto ocenenie získal práve systém StoThermWood.

  • Izolant na báze dreva.

Vynikajúco izolujúce vlastnosti v zime, vďaka nízkej tepelnej vodivosti, ktoré má na svedomí drevovláknitá doska a z ktorej je systém vyrobený. Vďaka tomu zabraňuje úniku tepla a znižuje tak náklad na vykurovanie a šetrí tak nielen peniaze, ale aj životné prostredie.

  • Výborná ochrana proti letným vysokým teplotám.

Systém StoThermWood je výbornou ochranou proti letným vysokým teplotám, vďaka drevovláknitej doske, ktorá najlepšie zabráni letnému zahrievaniu objektu.  

Je tiež odolný voči mikroorganizmom, riasám a hubám, ktoré zapríčiňujú vznik rias a plesní na fasáde.

  • Veľmi vysoká priepustnosť vodných pár.

Systém StoThermWood ponúka vysoko odolnú ochranu voči dažďu a poveternostným vplyvom a pritom je súčasnevysokoparopriepustný a priepustný voči CO2.

  • Najlepšie zvukovo-izolačné vlastnosti.

StoThermWood má jedny z najlepších vlastností v ochrane proti hluku. Táto výhoda je veľmi oceňovaná v obytných oblastiach, ktoré sú dopravne frekventovanéalebo priemyselne zaťažené.


Osvedčenie o skúške miery zvukovej izolácie vo výške 50 dB u drevostavby.

 Zdroj: sto.cz