Kvalitné tepelné čerpadlo vzduch-voda a teplovodné vykurovanie radiátormi v základnej cene domu vo variante Stavba PLUSALL Inclusive.

Špecifikácia TC - leták Strateo

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Inverter, sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútorného modulu Strateo so zásobníkom TV o činnom objeme 190 l

• Nastaviteľný pripojovací rám: uzavieracie ventily, odtok s odkapovou miskou, 800 mm hadica pre pripojenie chladiva, montážna šablóna s lepiacou páskou

• Tolerancia +/- 2 cm pre presné nastavenie podľa výšky dokončenej podlahyStrateo_007062_05_086686.png

•Výkon 4,5, 6 a 8 kW

• Inovovaný riadiaci systém s farebným veľkoplošným displejom MK3

• Jedinečný desing a veľmi nízka hlučnosť umožňuje inštaláciu mimo technickú miestnosť

• Pri správnej inštalácii nie je pripojovacie potrubie vôbec vidieť

• Rozmerové i výkonové charakteristiky zhodné s predchádzajúcimi modelmi

• Preverené vonkajšie jednotky Power Inverter v prevedení Split

• Záruka 5 rokov na celý stroj

Strateo_004721_05_056320.png 

 • Prevádzka až do -20°C (-15°C pre verzie 4,5 a 6 MR)
 • Verzia MR pre jednofázové napájanie
 • Technológia Inverter umožňuje obmedziť rozbehový prúd a plynule riadiť výkon v rozsahu 30-100%

Vonkajšia jednotka obsahuje:

 • kompresor typu Twin Rotary a Scroll (technológia DC Inverter)
 • výparník zložený z medených trubiek a hliníkových lamiel
 • jeden alebo dva ventilátory s premennými otáčkami pre tichú prevádzku
 • nádobu s chladivom (Power receiver) pre zvýšenie výkonu a ochranu kompresora
 • elektronický expanzný ventil, absorpčný vzduchový filter, poistné presostaty HP/LP

Vnútorný hydraulický modul Strateo obsahuje:

 • ekvitermickú reguláciu (v závislosti na vonkajšej teplote) s jednoduchým ovládacím panelom
 • kondenzátor tvorený doskovým nerezovým výmenníkom
 • hydraulickú spojku
 • obehové čerpadlo s indexom energetickej účinnosti EEI<0,23
 • expanznú nádobu 12 l
 • elektronický tlakomer, poistný ventil, automatický odvzdušňovač, prietokomer
 • Zásobník TV o činnom objeme 190 l, smaltovaný s trúbkovým výmenníkom, prepojovacie potrubie súčásťou balenia, ochrana pomocou horčíkovej anódy

Medzné prevádzkové teploty v režime vykurovania:

 • Voda + 18 °C/+ 60 °C (+55°C pre 4,5 MR)
 • Vonkajšia teplota: - 20 °C/+ 35 °C (- 15 °C pre 4,5 a 6 MR)

Medzné prevádzkové teploty v režime chladenia podlahovým vykurovaním:

 • Voda : + 18 °C/+ 25 °C
 • Vonkajšia teplota : - 5 °C/+ 46 °C

Okruh vykurovania:

 • Maximálny provádzkový tlak: 3 bar
 • Maximálna prevádzková teplota: 95 °C pre verziu H a 75 °C pre verziu E

Okruh TV:

 • Maximálny provádzkový tlak: 10 bar
 • Maximálna prevádzková teplota: 65 °C