Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok http://www.atrium-sk.sk/ je společnost ATRIUM - SK, s.r.o.ktorá je v súlade so zák. č. 618/2003 Zz., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi náležia všetky autorské práva ku všetkému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach http://www.atrium-sk.sk/, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadi týmito pravidlami. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito  pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Cookie

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenie. Vďaka týmto informáciám môžu pre vás vytvárať lepší obsah. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prechádzanie webu bolo omnoho zložitejšie.
Súbory cookie slúžia k celej rade účelov. Používame ich napríklad k ukladaniu vašich nastavení bezpečného vyhľadávania, k výberu relevantných reklám, k sledovaniu počtu návštevníkov na stránke, k uľahčeniu registrácie nových služieb a k ochrane vašich dát.

Ochrana súkromia a zmluvné podmienky Google

Používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie slúži k personalizácii obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti  - využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používatelia zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercia analýz.

Použitím nášho webu súhlasíte s akýmkoľvek zhromažďovaním, zdieľaním a využitím údajov, ku ktorým dochádza v dôsledku používania služieb nášho webu.
A ďalej súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookie alebo iných informácii v jeho zariadení, v ktorom k týmto činnostiam dochádza v súvislosti so službou nášho webu.

Kto nesúhlasí s uvedenými podmienkami musí opustiť tento web!

Odkazy na iné stránky

Na stránkach http://www.atrium-sk.sk/ sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemajú Prevádzkovatelia kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Chovanie Užívateľov

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú celkom na Užívateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané na miesto príslušnom súde v  republike , v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od ostatných dojednaní a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Prehlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok prehlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých užívateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená pomocou XHTML, PHP5, MySql, vizuálna stránka prezentácie je s využitím CSS.

Stránky sú koncipované pre  prehliadače Internet Explorer 7 a vyššie, Mozilla Firefox, Chrome a ďalšie prehliadače podporujúce štandardy. V neštandardných prehliadačoch nezaručujeme správnosť zobrazení.

Autor

WWW stránky realizovala spoločnosť AITOM Digital s.r.o.. V prípade otázok alebo  technických problémov je možné kontaktovať redakciu e-mailom na info@aitom.cz.