Pre spoločnosť JAF HOLZ v Ostrave sme realizovali nadstavbu na stavajúcej administratívnej budove.

V nových priestoroch vznikli kancelárie a zasadacia miestnosť, archív a sklad. Nadstavba má pultovú strechu a dodávali sme ju ako stavbu Štart. Horné poschodie je obložené fasádnou doskou FunderMax. Okná sú drevené.