Notárska kancelária je umiestnená v centre Havlíčkovo Brodu. Kancelária získala cenu hajtmana kraja Vysočina.

Dispozičné riešenie

V 1.NP objektu sa nachádzajú pomocné priestory k prevádzkárni, denná miestnosť, šatňa, technická miestnosť IT. Z tohto podlažia je prístup na krytú terasu. Do vyššieho poschodia je možné vystúpiť buď schodiskom v interiéri, alebo schodiskom z terasy.

V 2.NP sa nachádza hlavný vstup do objektu, recepcia, čakáreň, sociálne zázemie pre verejnosť, 3 zasadacie miestnosti, register, kancelária pre 5 osôb, čajová kuchynka a sociálne zázemie pre zamestnancov.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Dom je založený na základových pásoch vymurovaných z betónových tvárnic a na základovej monolitickej doske, suterén je vymurovaný klasickým spôsobom z keramického muriva a strop nad suterénom tvorí monolitická železobetónová doska.

Celé druhé nadzemné podlažie sa od prvého líši konštrukčným systémom - je to drevostavba. Výplne otvorov sú z dreva - okná z Euro profilov, fasáda drevostavby je obložená  z dosiek Cembonit, pri murovanom suteréne je použitá klasická minerálna omietka. Dom má plochú strechu s izolačnou vrstvou z fólie z mäkčeného PVC.

Ďalšie informácie nájdete na www.stavbavysociny.cz