Myslíme na to, aby mohli bývať aj naše deti. Neustále sledujeme vývoj nových technológií, ktoré by nám mohli pomôcť ešte lepšie chrániť prírodné zdroje. Firma ATRIUM kladie behom celej výstavby dôraz na ekologické postupy. Drevo je jediným skutočne obnoviteľným stavebným materiálom. 

Viete, že Európa je jediným svetadielom, ktorému sa darí lesy obnovovať? Európske štáty vyťažia len 60-70% ročného prírastku lesov. V Českej republike sa zalesnená plocha neustále rozrastá už od 90. rokoch.  Lesy sa rozkladajú na 34% nášho územia. 

Aké materiály používame na stavbu domov?

Na stavbu domov používame vysušené smrekové, jedľové a smrekovcové drevo a ďalšie ekologické materiály ako sú napríklad sadrovláknité dosky či minerály tepelnej izolácie bez obsahu formaldehydov.

Len postaviť ekologický dom nám nestačí. Vďaka kvalitným technológiám, ktoré zaisťujú tepelnú pohodu, chránite prírodu aj do budúcna. Efektívne vykurovanie domu je totiž základ k úsporám peňazí aj prírodných zdrojov.  Zároveň dbáme na to, aby sa všetky zdroje využili na maximum a čo najviac tak znížili množstvo odpadu, ktorý pri montáži domu vzniká.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať. Naši špecialisti sa vám budú radi venovať.

Napíšte nám